Getting Started with DevOps (Private Class)

รายละเอียดคอร์ส: คอร์ส Getting Started with DevOps (Private Class) เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อสอนการเริ่มต้นใช้งาน DevOps เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างและจัดการระบบแบบอัตโนมัติ ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการทำงาน DevOps แบบเต็มระบบเพื่อสร้างและปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาและดำเนินงานระบบ คอร์สนี้จะประกอบด้วยการเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน DevOps ได้อย่างมีความรู้และความเข้าใจโดยจะสอนในรูปแบบ Full Option ทั้งอย่างพร้อมการทำ Monitor และ Loadtest ระบบ

ชื่อผู้สอน

Khun Big

ราคาหลักสูตร

12,000 จาก 18,000

วันที่

วันที่จะแจ้งไปยัง email ของผู้สมัคร

Time

09.00 - 16.00

จำนวนผู้เข้าชม

799

บทที่ 1 : Introduction to Golang
เนื้อหา:
* ภาษา Go (Golang) คืออะไรและความเป็นมา
* ความแตกต่างระหว่าง Golang กับภาษาอื่น ๆ
* ติดตั้งและการตั้งค่าสำหรับเริ่มต้นใช้งาน Golang
* พื้นฐานของ Golang: ตัวแปร, ประเภทข้อมูล, การควบคุม, ฟังก์ชัน
* การใช้งานและเข้าใจไลบรารีของ Golang
* Workshop การทำ API , WebSite เบื้องต้น

บทที่ 2: Introduction to Docker
เนื้อหา:
* เครื่องมือในการจัดการกับสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ที่ทำให้ Docker เกิดขึ้น
* แนวคิดพื้นฐานและกลไกของ Docker
* การติดตั้งและใช้งาน Docker
* การสร้างและใช้งาน Docker container
* Workshop (Build frontend (Angular , NextJs , etc. ) , Build backend (Golang , Python , etc.) )

บทที่ 3: Introduction to CI/CD
เนื้อหา:
* ความหมายและประโยชน์ของ CI/CD ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
* Continuous Integration (CI) คืออะไรและเหตุผลในการใช้งาน
* Continuous Deployment (CD) คืออะไรและเหตุผลในการใช้งาน
* ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้งานใน CI/CD อย่าง GitLab CI/CD, และอื่น ๆ
* การสร้างและกำหนดความสำคัญในการเขียน pipeline ของ CI/CD
* Workshop การทำ CICD ด้วย Gitlab แบบ Full Option

บทที่ 4: Introduction To Deploy Application
เนื้อหา:
* แนวคิดในการใช้ Docker ในการสร้างและจัดการกับแอปพลิเคชัน
* Workshop การเตรียมและกำหนดค่า Virtual Machine (VM) สำหรับการ Deploy แอปพลิเคชัน
* Workshop การเตรียมและกำหนดค่า kubernetes สำหรับการ Deploy แอปพลิเคชันด้วย Yaml หรือ Helm
* Workshop วิธีการ Deploy แอปพลิเคชันโดยใช้ Docker บน Virtual Machine
* Workshop วิธีการผูก Domain กับ Cloudflare

บทที่ 5: Introduction To Monitor System
เนื้อหา:
* Workshop การเตรียมและกำหนดค่า Grafana Prometheus สำหรับการ Deploy แอปพลิเคชันด้วย Docker ใน VM Instance
* Workshop การเตรียมและกำหนดค่า Grafana Loki (Logging View) สำหรับการ Deploy แอปพลิเคชันด้วย Docker ใน VM Instance
* Workshop การเตรียมและกำหนดค่า Grafana Prometheus สำหรับการ Deploy แอปพลิเคชันด้วย Helm และ Yaml ใน Kubernetes
* Workshop การเตรียมและกำหนดค่า Grafana Loki (Logging View) สำหรับการ Deploy แอปพลิเคชันด้วย Helm และ Yaml ใน Kubernetes
* Workshop การเตรียมและกำหนดค่า Elastic Search สำหรับใช้ในการเก็บ Log System จาก Application

บทที่ 6: Introduction To LoadTest System
เนื้อหา:
* Workshop การทดสอบระบบด้วย Locust load testing
* Workshop การทดสอบระบบด้วย k6 load testing

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทำงานของ Git และสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเอง และทีมได้
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux และคำสั่งพื้นฐานต่างๆ เช่น ubuntu , CentOS
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Docker และการนำไปใช้งานได้
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเขียน golang หรือภาษาอื่นๆเบื้อง เพื่อนำไปประกอบ Microservice และการนำไปใช้งานได้
5.เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการของ DevOps และสามารถนำไปใช้ในองค์กรได้
6.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ CI/CD เครื่องมือต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
7.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้าง ทดสอบ และส่งมอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติได้
8.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน GitLab เพื่อเขียนโค้ด และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
9.เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการของ VM Instance และ Kubernetes เบื้องต้น และสามารถนำไปใช้งานได้ รวมไปถึง Service ต่างๆ
10.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานและตั้งค่า Prometheus / Grafana และการทำ Monitoring ให้กับระบบได้
11.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ Microservice ได้
12.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบงานผ่าน API Gateway ได้ตามที่กำหนด
13.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อ Domain จาก ผู้ให้บริการไปถึง Server ได้
14.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทดระบบ LoadTest ระบบทั้งหมดได้

ผู้เรียนต้องเคยเขียนโปรแกรม frontend Backend หรือเคยพัฒนาซอฟต์แวร์มาก่อน หรือ บุคคลทั่วไปที่กำลังจะเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง หรือผลงาน

Developer / Programmer / ฟรีแลนซ์ / ประชาชนทั่วไป

วันที่ 16 - 17 กับ 23 - 24 กันยายน 2566 และ วันที่ 21 - 22 กับ 28 - 29 ตุลาคม 2566 (เฉพาะวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์)
รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet หรือ Zoom
*มีสไดล์และคู่มืออบรมให้ (pdf)

ราคาพิเศษ 12,000 บาท / ท่าน
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (pdf)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน (pdf)