พัฒนาระบบ Website ด้วย PHP

รายละเอียดคอร์ส: คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการพัฒนา Website ด้วยภาษาพื้นฐาน โดยใช้ PHP แบบง่ายๆ สอนตั้งแต่ ลงโปรแกรมไปจนถึง Upload ขึ้นไปที่ Server จนถึงผูก Domain

ชื่อผู้สอน

Khun Big

ราคาหลักสูตร

1,000

วันที่

เลือกได้ในระบบสมัคร

Time

19.00 - 21.00

จำนวนผู้เข้าชม

293

บทที่ 1 :
พื้นฐานของ PHP: เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่ง PHP พื้นฐาน รวมถึงตัวแปร ประเภทข้อมูล คำสั่งควบคุมต่าง ๆ และการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานของ PHP
การสร้างเว็บไซต์พื้นฐาน: ศึกษาการสร้างหน้าเว็บและการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์พื้นฐาน รวมถึงการใช้ HTML และ CSS เพื่อให้เว็บไซต์มีลักษณะตามต้องการ

บทที่ 2 :
การทำงานกับฐานข้อมูล: เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล รวมถึงการทำ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ข้อมูลผ่าน PHP

บทที่ 3 :
นำระบบขึ้น Server พร้อม ผูก Domain กับผู้ให้บรืการ

* เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP: วัตถุประสงค์หลักของคอร์สคือเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่ง PHP ในการพัฒนาระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา PHP จะเป็นการเตรียมพร้อมความพร้อมในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บและซอฟต์แวร์พัฒนา

* เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างและพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่มีความยืดหยุ่น: คอร์สนี้เน้นการสร้างและพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้และธุรกิจได้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบเว็บแบบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการจัดการกับสิ่งนั้น

* เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล: คอร์สนี้จะสอนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังจะเน้นการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

* เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาและดูแลระบบเว็บไซต์: ผู้เรียนจะได้รับทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาและดูแลระบบเว็บไซต์ รวมถึงเทคนิคในการตรวจสอบความเสถียรและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียร

* เพื่อเปิดโอกาสในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาระบบเว็บ: ผู้เรียนที่เสร็จสิ้นคอร์สนี้จะมีโอกาสเปิดประสบการณ์ในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเว็บ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการอย่างกว้างขวางในวงการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม IT ปัจจุบัน

บุคคลทั่วไปที่กำลังจะเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง หรือบุคคลที่ต้องการสร้าง Website ด้วยตัวคุณเอง

Developer / Programmer / ฟรีแลนซ์ / ประชาชนทั่วไป

จะเรียน บทที่ 1 วันที่ 4-6 กันยายน เวลา 19.00 - 21.00
บทที่ 2 วันที่ 11-13 กันยายน เวลา 19.00 - 21.00
บทที่ 3 วันที่ 18-20 กันยายน เวลา 19.00 - 21.00
รูปแบบการสอน: สอนสด แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet หรือ Zoom
*มีสไดล์และคู่มืออบรมให้ (pdf)

ราคาพิเศษ 1,000 บาท / ท่าน
* ฟรี! คู่มือการอบรม ท่านละ 1 เล่ม (pdf)
* ฟรี! สไลด์ประกอบการสอน (pdf)